Hoppa till sidans innehåll

Svenska Cricketförbundets årsmöte 25 mars 2018


Denna sida kommer att uppdateras löpande med information som berör årsmötet. // This page will be updated continuously with information relating to the AGM.

Svenska Cricketförbundet inbjuder sina medlemmar till årsmöte söndag 25 mars 2018

Välkommen till Svenska Cricketförbundets årsmöte! I år välkomnar vi er till Clarion Hotel Sign som ligger centralt i Stockholm med gångavstånd till Centralen där du hittar anslutning till fjärrtåg, flygbussar till både Arlanda och Bromma Flygplats samt kollektivtrafik.

När? söndagen den 25 mars 2018
Var?Clarion Hotel Sign, (Östra Järnvägsgatan 35, Stockholm)
Anmälan till årsmötet hittar du längre ner eller i inbjudan!

Inbjudan i sin helhet finner du här>>>

Vem har rösträtt?
Rösträtt har den föreningen som har beviljats medlemskap minst sju månader före årsmötet och betalat medlemsavgift samt deltagit i det nationella ligaspelet någon gång under de senaste två åren.
Föreningen som har rösträtt får skicka en röstberättigad till årsmötet.

Ombud
Ombud är den person som föreningen skickartill årsmötet och som representerar, för talan och har rösträtt för hela föreningen. Det är därför mycket viktigt att det ombud som föreningen skickar har läst alla de årsmöteshandlingar som skickas ut i samband med kallelsen.
Fullmakten måste vara påskriven för att ombudet ska vara röstberättigad under förbundsmötet.

Fullmakt
En fullmakt ger en person, också kallad ombud, rätt att utföra handlingar för föreningens räkning som att rösta under årsmötet. För att vara röstberättigad under årsmöte måste föreningen skanna den påskrivna fullmakten och skicka in till Svenska Cricketförbundets kanslimejl, This is a mailto link senast den 1 mars 2018 och ta sedan med er originalet till årsmötesdagen.
Fullmakten hittar ni här>>>

Om det valda ombudet får förhinder?
Att genast kontakta Svenska Cricketförbundets kanslimejl This is a mailto link och bekräfta att föreningen valt ett annat ombud senast kl.10.00 den 24 mars. Föreningen måste meddela namnet på det nya ombudet och vilken förening det gäller samt ha en uppdaterad fullmakt med sig som också är påskriven. Alla ändringar som kommer in efter kl.10.00 den 24 mars kommer inte att godkännas.

Anmälan - Ombud
Du som är röstberättigad anmäler dig till årsmötet via denna länk>>>
Dock senast den 1 mars 2018.
Alla anmälningar som kommer in efter den 1 mars kommer inte att godkännas.

Anmälan – Åhörare (ej röstberättigad)
Du som är åhörare anmäler dig via denna länk>>>
Dock senast 1 mars 2018.
Alla anmälningar som kommer in efter den 1 mars kommer inte att godkännas.

Motioner till årsmötet ska vara förbundet tillhanda senast 4 veckor innan årsmötet (23 februari 2018).

Noteringar:
- Förslag på nya stadgar kommer behandlas under årsmötet som en proposition från förbundsstyrelsen
- Språk: Årsmötet kommer hållas på svenska, så varje ombud skall ha god förståelse av detta språk, dock skall det finnas stor flexibilitet att kunna få uttrycka sig på det språk (engelska eller svenska) som en känner sig mest bekväm med under mötet.

Mer information, dagordning för mötet och alla handlingar kommer publiceras på denna sida längre fram, som senast en vecka före mötet (18 mars). Har du frågor eller funderingar redan nu kan du kontakta This is a mailto link.

 

Swedish Cricket Federation invites it´s members to AGM on Sunday the 25th of March 2018

Welcome to the Swedish Cricket Federation´s annual meeting! This year, we welcome you to Clarion Hotel Sign which is centrally located in Stockholm. The hotel is within walking distance of Centralen, where you will find connections to the city rail, airport buses to both Arlanda and Bromma Airport as well as public transportation. 

When? Sunday, March 25th 2018
Where? Clarion Hotel Sign, (Östra Järnvägsgatan 35, Stockholm)
Registration? The registration links can be found further down or in the invitation! 

Find the invitation to the AGM here>>>


Entitled to vote
Associations that has been granted membership at least seven months before the annual meeting and paid their membership fees for 2017 are entitled to vote.
They also must have participated in the national league sometime during the last two years. The association with the right to vote can send one voting delegate to the annual meeting.

Power of attorney
In order to be entitled to vote at the annual meeting, the association must email the signed power of attorney to the Swedish Cricket Federations office email: This is a mailto link but no later than March 1st 2018. You also have to bring the original signed power of attorney to the annual meeting.
If the power of attorney isn´t submitted in time, you are not entitled to vote at the annual meeting.
Click on this link to find the power of attorney>>>

Delegate
A delegate is a person who represent an association during the annual meeting and  has the right to vote in the name of the entire association. It is therefore very important that the delegate sent by the association has read all the annual meeting documents before the annual meeting and has good knowledge in Swedish.

If the elected delegate cannot attend?
Immediately contact the Swedish Cricket Federation's office at This is a mailto link  and confirm that the association has chosen another representative. The latest at 10:00 AM on March 24th. The association must write the name of the new delegate, which association he or she represents and an updated power of attorney. Changes received after 10:00 on 24 March will not be approved.

Registration - Delegate
To register your delegate click on this link>>>
Last day to register is March 1st 2018.
All registrations received after March 1st will not be approved.

Registration – Audience (Not entitled to vote)
To register to be audience click on this link>>>
Last day to register is March 1st 2018.
We have a limited number of seats so it's not certain that everyone who registers will be able to take part of the annual meeting. We will notify you via e-mail if you have been assigned a seat after the expiry of the last registration date.
All registrations received after March 1st will not be approved.


Motions for the AGM shall be sent no later than 4 weeks before the AGM (23rd of February, 2018).

To be noted:
- a new suggestion on new constitution will be presented as a proposition by the Board of SCF.
-
Language: The AGM will be held in Swedish, so every representative must have a good understanding of this language, however, there must be great flexibility to be able to express ourselves in the language (English or Swedish) that one feels most comfortable with during the meeting.

More information, agenda for the meeting and all documents will be published on this webpage later, at the latest one week before the AGM (18th of March). If you have questions or concerns already, you can contact This is a mailto link.

 

Årsmötesprotokoll från tidigare årsmöten  // Minutes from previous AGMs:

2017

Årsmötesprotokoll 2017, justerat
Bilaga 1: Närvarande klubbar med rösträtt
Bilaga 2: Nominering ledamöter till förbundsstyrelsen
Bilaga 3: Sammanställning val av ledamöter förbundsstyrelsen
Verksamhetsberättelse 2016

2016

Årsmötesprotokoll 2016 [AGM 2016 pdf]

Uppdaterad: 07 FEB 2018 11:25
Skribent: Linda Söderqvist
Epost: This is a mailto link

            Kontakta/Följ oss

 Våra föreningar och cricketplaner


Våra sponsorer

 

Postadress:
Svenska Cricketförbundet
Svenska Cricketförbundet, P.O Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Svenska Cricketförbundet, Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link