img.bg { min-height: 100%; min-width: auto; width: 100%; height: auto; position: fixed; top: 0; left: 0; } Idrottslyftet 2017 - Svenska Cricketförbundet
Hoppa till sidans innehåll

Idrottslyftet 2017För er som ansökt och blivit tilldelade idrottslyftsmedel under 2017 ska nu skriva en återrapport som senast skickas in den 15 februari 2018. En förutsättning för att beviljas bidrag inom Idrottslyftet 2018 är att alla tidigare projekt är redovisade.

Ni loggar in på IdrottOnline på samma sätt som när ni ansökte men väljer nu istället 
Återrapport under fliken Idrottsmedel.
Har ni ansökt om att få pengar för cricketmaterial vill vi åter trycka på att ni bifogar dessa fakturor/kvitton i er återrapport. Om inga kvitton eller fakturor kan redovisas kommer föreningen att bli återbetalningsskyldig.

Nedan finner ni manualer som ni kan använda er av då ni återrapporterar. Det finns alltså en manual för varje idrottslyftsdel.

- Cricketmaterial (Manual)
- Tränar- och ledarutbildning (Manual)
- Föreningskunskap (Manual)

Ni återrapporterar endast de ansökningar som ni har gjort under året.

Har ni frågor kring detta är ni välkomna att kontakta Linda Söderqvist, This is a mailto link


Idrottslyftet 2017


All verksamhet som genomförs med stöd från Idrottslyftet ska bedrivas så att barn och unga i åldern 7 - 25 år väljer att idrotta i förening och inspireras till ett livslångt idrottande i föreningsidrotten.
Detta har alla 71 Specialidrottsförbund som är medlemmar i Riksidrottsförbundet kommit överens om.
Läs mer om Svenska Cricketförbundets Idrottslyft och bakgrund här>>>

Riktlinjer för att söka medel från Idrottslyftet
Alla cricketföreningar som är medlemmar i SCF har möjlighet att söka bidrag från Idrottslyftet förutsatt att nedan efterföljs:

- Använder bidraget enligt det som skrivs i ansökan
- Oanvända medel ska återbetalas
- Satsningen ska återrapporteras i IdrottOnline
- Verksamhet för ungdomar mellan 7 – 25 år ska rapporteras för LOK-stöd

Vad kan föreningen söka för?
Utifrån en kartläggning som gjorts och behovsanalys av Svenska Cricketförbundet har vi kommit fram till tre olika prioriterade områden att söka för under 2017.

Föreningsutveckling
Ledarutbildning
Material

Föreningsutveckling

Föreningsutveckling med fokus på föreningskunskap. Fokuset kommer ligga på att utbilda och vidareutveckla föreningens medlemmar i hur en ideell förening är uppbyggd och drivs. Detta görs i samarbete med SISU Idrottsutbildarna. Hitta din idrottskonsulent här>>

Följande gäller:
Föreningarna kan max söka för 5.000 kr. Det kan sökas till SISU-samarbete, konferenskostnad, ledarträff etc. Bidraget beviljas om vi ser att föreningen varit i kontakt med ansvarig idrottskonsulent i det distrikt föreningen tillhör. Hitta din idrottskonsulent här>>

Maxbelopp att söka: 5.000 kr

Ledarutbildning
För att få barn och unga att börja, fortsätta och utvecklas inom cricket krävs det träning och andra sociala aktiviteter som är anpassade efter dem ni leder, alla ska kunna vara med oavsett förutsättningar. För att ha möjlighet att göra detta krävs fler och utbildade ledare.

Följande gäller:
Föreningen får uppskatta hur många personer de kommer att utbilda under året och vilka utbildningar det gäller. Visar det sig sedan att föreningen utbildar färre än de skrivit kommer föreningen bli återbetalningsskyldig på det beloppet. Bidraget beviljas om vi ser att föreningen varit i kontakt med ansvarig idrottskonsulent i det distrikt föreningen tillhör. Hitta din idrottskonsulent här>>

Maxbelopp att söka: 10.000 kr

Material
Uppdatering! Ni beställer själva ert material och sparar fakturor/kvitton som ni sedan bifogar i er återrapport. Om inga kvitton eller fakturor kan redovisas kommer föreningen att bli återbetalningsskyldig. Hör gärna av er om ni vill ha tips och råd om eller har frågor angående vilket material som passar er förening.

För att kunna bedriva barn- och ungdomsverksamhet i föreningen krävs det anpassad och bra utrustning så att vi behåller och når fler. Varje cricketpaket innehåller den utrustning som krävs för att täcka ett lag.

Följande gäller:
Föreningen uppskattar vilken åldersanpassad utrustning de har mest behov av. (Se nedan vilka alternativ som finns att söka för) Bidraget beviljas om vi ser att föreningen varit i kontakt med ansvarig idrottskonsulent i det distrikt föreningen tillhör. Hitta din idrottskonsulent här>>

Plastset 350 kr
8 – 12 år 5500 kr
12 – 15 år 5500 kr
16 – 25 år 6500 kr

Maxbelopp att söka: 13.000 kr

Ansökan
Ansökan sker via föreningens hemsida i Idrottonline. Applikationen öppnar 12 juni och stänger 31 december.

Beslut
Svenska Cricketförbundet handlägger, beslutar samt följer upp ansökningar av idrottslyftet.

Redovisning
Senast den 15 februari 2018 ska idrottslyftet 2017 redovisas. Föreningen blir återbetalningsskyldig om bidraget används till något annat än det som sökts för. 

Vid frågor, vänligen kontakta
Klubbutvecklingschef
Linda Söderqvist
This is a mailto link

 

Uppdaterad: 13 SEP 2018 11:09 Skribent: Linda Söderqvist

            Kontakta/Följ oss

 Våra föreningar och cricketplaner 

Postadress:
Svenska Cricketförbundet
Svenska Cricketförbundet, P.O Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Svenska Cricketförbundet, Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:
Tel: 010- 4507178
E-post: This is a mailto link