Hoppa till sidans innehåll
Foto: Ulrika Lingslunde (Cricket)

Utvecklingsträffar 2017


Var med och påverka resan mot #svenskcricket 2025 - med medlemmarna i fokus!


Svensk Cricket har vuxit kraftigt de senaste fem åren och nu är det dags att ta nästa kliv, därför välkomnar vi er förening till Utvecklingsträff 2017. Kom med och få höra vad som är på gång inom Svensk Cricket, var med och påverka och få chans att utveckla er förening för framtiden. Det vi diskuterar och kommer fram till dokumenteras och blir värdefulla underlag till vårt fortsatta arbete. Under hösten samlar vi alla er cricketföreningar på sju olika platser runt om i landet för att tillsammans utveckla vår verksamhet mot en ännu starkare och än mer välmående organisation. För våra nuvarande och framtida medlemmar!

När och var
De sju träffarna kommer ske från slutet av oktober till mitten av december, under 3 timmar på vardagskvällar. Ni anmäler er till ett av tillfällena:

Träff 1                                                                  Träff 2
Datum: 30 oktober kl 18-21                                  Datum: 7 november kl 18-21
Plats: Idrottens Hus, Skellefteå                           Plats: Avestaparken, Avesta

Träff 3                                                                  Träff 4
Datum: 14 november kl 18-21                              Datum:20 november kl 18-21
Plats: Idrottens Hus, Stockholm                          Plats: Idrottens Hus, Norrköping

Träff 5                                                                  Träff 6
Datum: 30 november kl 18-21                              Datum: 5 december kl 18-21
Plats: Växjö                                                          Plats: Idrottens Hus, Göteborg

Träff 7                                       
Datum: OBS! Nytt datum! 11 januari kl 18-21                                                  
Plats: Helsingborg

Den här kvällen är till för er och för framtidens cricket!
Den här kvällen är till för din cricketklubb där ni under tre timmar kommer att få höra mer om svensk idrott, prata om hur er verksamhet fungerar idag, identifiera vad ni skulle vilja göra för att utveckla er verksamhet och ni kommer få med er konkreta verktyg för att fortsätta arbetet på hemmaplan.

Ni kommer även få höra vad förbundet planerar för och vilket stöd förbundet och SISU-distriktet kan vara i ert arbete. Vi kommer även diskutera distriktsfrågan och prata mer om vad strategi 2025 betyder för cricket.

På plats kommer ert SISU-distrikt finnas med och leda processen. Förbundskansliet kommer också vara med för att lyssna in vilket stöd ni önskar av dem och vad vi tillsammans behöver jobba vidare med för att utveckla Svensk Cricket.

Kom inte ensam och bilda gärna fokusgrupp
För att er förening ska få ut det bästa från utvecklingsträffen är det bra att komma minst 3 men gärna upp till 5 personer. Tänk också på vilka roller ni har. För att ni ska få till de bästa samtalen är det bra om personerna har olika roller i föreningen. Ledare, styrelseledamot, förälder, ungdom osv. Med 5 personer med olika roller får ni en bredd av erfarenheter och kunskaper som gör att ni tar ert arbete längre. Läs mer om fokusgrupper i förhandsinbjudan nedan.

Anmälan
Anmäl alla deltagare från er förening så vi kan beräkna fika och sittplatser.
ANMÄL DIG HÄR>>
OSA senast 3 januari för Helsingborgsträffen

Språk
Vi kommer anpassa vilket språk vi pratar under kvällarna (engelska eller svenska) så att så många som möjligt kan vara med och ta del av presentationer och dialog. Vid anmälan kommer ni få uppge vilket språk ni föredrar så vi kan anpassa kvällen än mer utifrån era önskemål.

Vid frågor och funderingar
Kontakta Ulrika Lingslunde, This is a mailto link eller 0739-899 162

Läs inbjudan här

 

Come along and be part of the journey towards #svenskcricket 2025 - with the members in focus!

Swedish Cricket has grown dramatically over the past five years and now it's time to take the next step, so we therefore welcome your club to Utvecklingsstäff 2017. Come and hear what's going on within Swedish Cricket, be part and get involved and get the chance to develop your club for the future. What we discuss will be documented and becomes valuable basis for our continued work. During the fall, we gather all cricket clubs in seven different locations around the country to develop our activities towards an even stronger and even more successful organization. For our current and future members!

Read the invitation here>>

Uppdaterad: 2017-12-18 10:14
Skribent: Ulrika Lingslunde
Epost: This is a mailto link

            Kontakta/Följ oss

 Våra föreningar och cricketplaner


Våra sponsorer

 

Postadress:
Svenska Cricketförbundet
Svenska Cricketförbundet, P.O Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Svenska Cricketförbundet, Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link