Hoppa till sidans innehåll

SCF:s löpande information om Coronaviruset


SCF kommer löpande att uppdatera den här sidan med information kring Coronaviruset och eventuella åtgärder som vidtas i förbundsserier, våra kommande cricketevenemang och andra större cricketsammankomster.

Lättnader fr o m 15 juli-2021
Regeringen har tidigare meddelat att antal restriktioner kommer att lyftas från och med den 15 juli. Detta enligt regeringens plan för hur de råd och restriktioner som har införts med anledning av covid-19-pandemin ska anpassas och avvecklas.

Med anledning av detta har RF uppdaterat sin FAQ på
https://www.rf.se/coronavirusetochidrottsrorelsen/vanligafragoromcoronavirusochidrott/

 

Uppdaterad information om COVID-19 den 1 juli 2021

lättnader av restriktioner har införts av regeringen från den 1 juli. Ytterligare ett steg som gör att vi tillsammans kan skönja slutet av denna tuffa tid. Vad detta innebär mer precist finns på rf.se
Vanliga frågor om coronavirus och idrott – främst under frågan vad innebär pandemilagen för idrotten.


De allmänna råden till enskilda gällande idrottsaktiviteter och de allmänna råden riktade specifikt till idrottsföreningar är också borttagna från den 1 juli. Det innebär att det inte längre finns någon särskild begränsning vad gäller träning, tävling och matcher i Folkhälsomyndighetens föreskrifter om allas ansvar. Däremot gäller fortfarande pandemilagens maxantal för offentliga tillställningar och särskilda begränsningar för bland annat idrottsanläggningar. Mer information om vad som gäller för idrottsanläggningar finns via samma länk som ovan.


Även om råden gällande just idrottsverksamhet är borttagna har Folkhälsomyndigheten utifrån de generella föreskrifterna pekat på åtgärder som kan vara lämpliga att förbund, föreningar och enskilda idrottsutövare eller idrottsledare tänker på vid idrottsverksamhet, se https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/verksamheter/information-till-idrotts--och-traningsanlaggningar/


Sedan den 1 juli finns inte längre några specifika allmänna råd för just läger och cuper. Dock gäller att läger och cuper ska genomföras enligt de mer generella föreskrifterna och allmänna råden om allas ansvar. Se https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/verksamheter/lager-och-cuper/


Exempel på ytterligare frågor som återkommer till oss är vad som gäller för omklädningsrum och även antal personer som får vistas i inomhushall. Båda dessa omfattas av pandemilagen vad gäller 1 person per 10 kvm.  Enligt den stegvisa planen för ändringar planeras denna del att lyftas bort den 15 juli.
 

Regeringens kommande plan för ytterligare lättnader:

Steg 3, som preliminärt beräknas inträda 15 juli, innebär bland annat att begränsningarna i långväga kollektivtrafik och regleringar som begränsar kvadratmeter per person i inom- och utomhusmiljöer tas bort. (Här kan det då blir möjligt att använda omklädningsrum igen).

Steg 4 beräknas till september och innebär bland annat att deltagarbegränsningar för allmänna sammankomster, offentliga tillställningar och privata sammankomster tas bort. Restriktionerna för restaurangnäringen lättas också, bland annat avseende storlek på sällskap.

Steg 5 innebär att kvarvarande restriktioner lyfts. Detta handlar bland annat om trängselregler som gäller för handelsplatser samt kultur- och fritidsverksamhet. Uppdraget till vissa statliga myndigheter om att säkerställa att endast arbetstagare vars fysiska närvaro är nödvändig tas bort. Folkhälsomyndigheten häver allmänna råd kopplade till att undvika trängsel, arbeta hemma och särskilt god handhygien. Det är ännu inte fastställt när steg 5 kan inträda.

 

Eventuella frågor ställs till This is a mailto link.

 

Barn får delta i match eller tävling utomhus

Folkhälsomyndigheten har beslutat om ändringar i de allmänna råden som möjliggör för barn och unga födda 2002 eller senare att delta i enstaka match eller tävling utomhus. Beslutet gäller från och med idag den 28 april.

Läs mer på RF:s hemsida

Uppdaterad infromation om COVID-19 den 22 april 2021
Idag beslutade regeringen att restriktionerna gällande Corona kvarstår till den 17 maj. Det innebär följande:

-inga turneringar eller matcher tillåts oavsett ålder
-undvik att träffa nya människor
-genomför träning utomhus i mindre grupper, normen är max. 8 personer
-genomför träning på ett smitt-säkert sätt (håll avstånd, dela inte redskap, använd handsprit, undvik omkädningsrum)

In english

Today the Swedish government decided that the restrictions regarding Corona is extended to the 17th of May. It means:

-No matches or tournaments are allowed (all ages)
-Avoid to get in contact with new people
-Arrange for training outdoor in smaller groups (8 persons).
-Keep distance, have your own equipmnet, wash your hands, avoid the dressingrooms)

Please follow regional restrictions, that you can read about at the link below:

Här kan ni läsa om de regionala restriktionerna

Uppdaterad information om COVID-19 den 31 mars 2021

Restriktionerna förlängs till 3:e maj, men hallarna kan vara öppna för de som är äldre än 18 år, om kommunen tillåter det.

Regeringen rekommenderar inte att idrottshallarna ska vara stängda

Detta eftersom idrottshallarna omfattas av begränsningsförordningen (Pandemilagen). Här kan du läsa regeringens rekommendation.

Många kommuner har uppfattat regeringens rekommendation som att undantaget för idrottshallar endast gäller de som är födda 2002 eller senare, men efter en dialog med Kulturdepartementet så är det klart att idrottshallarna inte alls träffas av regeringens rekommendation.
 Därav borde de flesta kommunerna kunna öppna upp idrottshallarna även för de som är födda 2001 eller senare. Dock kan smittläget i vissa kommuner innebära att det fortsatt är motiverat att hålla idrottshallar stängda.

Det är varje enskild kommun som tar beslut om att hålla de kommunala hallarna öppna eller stängda utifrån aktuellt smittläge i kommunen.

Om/när kommunerna öppnar upp sina idrottshallar även för de som är födda 2001 eller tidigare är det viktigt att alla föreningar fortsatt tar sitt ansvar och följer de allmänna råden samt reglerna i begränsningsförordningen (Pandemilagen).

 

Rekommendationer för de som är födda 2001 eller tidigare

Allmänna råd för verksamhet för de som är födda 2001 eller tidigare:

 • Stanna hemma vid minsta symptom på covid-19.
 • Tvätta händerna ofta eller använd handdesinfektion.
 • Om det är möjligt ska träning ske utomhus, men träning inomhus är tillåten om det inte är möjligt att genomföra utomhus och om kommunen tillåter det!
 • Utföra aktiviteten i mindre grupper (8 personer ska vara normerande).
 • Alla ska hålla avstånd till varandra.
 • Inte dela utrustning med varandra.
 • Undvika gemensamma omklädningsrum.
 • Resa till och från träningen individuellt.

 

Rekommendationer för de som är födda 2002 eller senare

Allmänna råd för verksamhet för de som är födda 2002 eller senare:

 • Stanna hemma vid minsta symptom på covid-19.
 • Tvätta händerna ofta eller använd handdesinfektion.
 • Om det är möjligt ska träning ske utomhus, men träning inomhus är tillåten om det inte är möjligt att genomföra utomhus.
 • Minimera antalet personer som närvarar samtidigt och undvik trängsel.

 

Idrottsrörelsen bör avstå helt från att ordna eller delta i läger, matcher, cuper och andra tävlingar, med undantag för yrkesmässig idrott. Detta gäller alla åldersgrupper.

Uppdaterad information om COVID-19 den 24 februari 2021

Folkhälsomyndigheten har idag fattat beslut att idrottsrörelsen bör avstå helt från att ordna eller delta i läger, matcher, cuper och andra tävlingar, med undantag för yrkesmässig idrott. Beslutet grundas på det rådande allvarliga smittläget. Detta gäller alla åldrar!

In english

Folkhälsomyndigheten has today decided that no camps, tournaments or matches is allowed. It is a very seroious situation right now with increasing spread of the virus! This descision regards to all ages!

 

Uppdaterad information om COVID-19 den 22 januari 2021

Idag den 22 januari har RF haft möte med alla förbund och informerat om följande:

Som förening har man 3 olika delar att förhålla sig till:
Regeringens rekommendationer
Idrottsverksamhet inomhus kan nu genomföras för barn och ungdomar födda 2005 eller senare
Verksamhet kan fortsätta utomhus med alla åldersgrupper om det bedrivs ansvarsfullt och smitt-säkert sätt.
Det är alltså inte tillåtet att vara inomhus för personer äldre än 15 år! Bryter man mot detta kan hallen stängas av kommunen!

Pandemilagen
Högst 8 deltagare

Folkhälsomyndighetens föreskrifter
Träning: Utomhus, vid gruppträning max åtta personer, oavsett ålder
Träning på egen hand välkomnas då bibehållen fysisk aktivitetsnivå är viktigt för både livskvalitet och folkhälsa.
Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd kan följas – t.ex. att avstånd till andra individer alltid upprätthålls samt att ingen med sjukdomssymptom är närvarande.

När det gäller träning inomhus med barn och ungdomar så har kommunen information om hur många som får vistas i lokalen. Det kan alltså vara fler än 8 personer. Viktigt att se till att avstånd hålls samt att ni inte delar utrustning mellan deltagarna.
Inga turneringar får genomföras. Enstaka matcher mellan 2 lag från samma region är tillåtet.

Det får inte förekomma några tävlingar gällande äldre än 15 år

Stäm av med kommunen vad som gäller i din kommun, det är olika för olika kommuner.

Ekonomiskt stöd
Nu finns det möjlighet att söka ekonomiskt stöd från Riksidrottsförbundet (RF). Ett tips är att ni förbereder er ansökan väl med att skriva:
- vad ni har behövt ändra eller ställa in
- hur mycket pengar ni har förlorat, gör gärna ett räkneexemepel
- RF vill också veta om ni har haft några minskade kostnader, tex. arvode till ledare.

Ansökan gör ni på er idrottonline-sida under fliken Idrottsmedel. Stödet heter kompensationsstöd.

Ansökan är öppen fram till den 26 januari.

 

Rekommenderade riktlinjer vid bekräftad smitta

RF har tillsammans med Folkhälsomyndigheten tagit fram rekommenderade riktlinjer om föreningen har drabbats av bekräftad smitta.

Följande riktlinjer rekommenderas:

• Informera laget och övriga personer som ifrågavarande person varit i kontakt med

• Övriga i laget ska, även om man inte har några symptom, tänka på att man kan vara smittad och vara extra uppmärksam på om man får några symtom under hela    inkubationstiden (2-14 dagar, vanligast 5 dagar).

• Vid symtom ska man isolera sig och gå in på webbplatsen 1177.se för att se vad som gäller om symtomen inte går över på ett dygn.

• Medan man väntar på provsvaret ska man bete sig som om man har covid-19.

• Genomför en extra noggrann städning av de ytor, toaletter, redskap med mera som ifrågavarande person använt och vistats i.

•  Följ de regionala förhållningsreglerna och håll dig informerad via 1177.se. 

Utökade restriktioner i vissa delar av landet 
Sedan en tid har smittspridningen gällande Corona-viruset ökat i hela landet, just nu är det värst i Uppsala, Skåne, Örebro och Kronoberg.


Till alla klubbar i Skåne, Stockholm, Uppland, Östergötland och Västra Götaland
Fr. o m idag den 27 oktober och fram till 17 november (eventuellt längre) gäller följande allmänna råd som ska betraktas som en lag! Det är individens ansvar att följa detta! Eftersom COVID-19 är en samhällsfarlig sjukdom regleras den under lagen.

 • Ingen träning, matcher, cuper eller fysiska möten för spelare födda före 2005, dvs. ungdomar och vuxna!
 • Undvik att åka med kollektivtrafik
 • Avstå från att besöka gym och badhus
 • Barn och ungdomar födda senare än 2005 (U15) får träna, men inte spela matcher mot andra lag. Undvik fysisk kontakt och om möjligt träna utomhus
 • Max antal åskådare 50, men undvik att ha föräldrar med på träningen
 • Elitidrott får fortsätta då man ser det som en yrkesgrupp

 

Här finns information från Folkhälsomyndigheten

 

Detta innebär att vi kommer flytta fram utbildningen som var planerad i Malmö den 21-22 november. Vi hoppas kunna genomföra den i januari.

Undvik resor till och från Skåne, endast absolut nödvändiga resor kan genomföras.

Om ni planerar för turneringar och matcher senare i vinter oavsett var i landet ni befinner er, säkerställ att ni kan boka av eventuella hallar, hotell och resor. Det gäller hela landet!

Till alla klubbar i landet


Håll avstånd under träning
Undvik att vistas i omklädningsrum
Genomför möten digitalt
Håll om möjligt träningar utomhus
Begränsa åskådare vid matcher

Följ SCF:s protokoll kopplat till Corona

 

 Har ni frågor kontaktar ni SCF alternativt This is a mailto link

 

 

 

Uppdaterad: 01 MAJ 2020 14:27 Skribent: Lena Lindahl
E-post: Adressen Gömd

Kontakta/Följ oss

 

 

Sponsorer

 

 Stöds av

 

 

 

 

                                                                 Så här spelas Cricket

                                                            

 

Postadress:
Svenska Cricketförbundet
P.O Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Svenska Cricketförbundet, Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:
Tel: 086996090
E-post: This is a mailto link