Hoppa till sidans innehåll

Idrottslyftet


Information gällande Idrottslyftet

Vad är Idrottslyftsmedlen till för?

Idrottslyftets syfte är att utveckla verksamheten så att barn och unga i åldern 7–25 år väljer att idrotta i förening och stimuleras till ett livslångt idrottande i föreningsidrotten.

För Idrottslyftet innebär det att fokus ligger på att stimulera till ett livslångt idrottande, där det är verksamheten i föreningen som ytterst ska utvecklas. Projekten skall följa RF:s anvisningar för barn och ungdomsidrott och strategi 2025.

För idrottsföreningar är det möjligt att få stöd och hjälp från såväl sitt specialidrottsförbund (SF) som sitt distrikt (RF:s distriktsidrottsförbund och SISU Idrottsutbildarnas distrikt). 

Du kan läsa mer om idrottslyftet på RF:s hemsida

Idrottslyftet 2019

SCF:s prioriterade områden för Idrottslyftet 2019 är följande;

Inkluderande cricket

Cricketen i Sverige har inte varit bra på att rekrytera och behålla tjejer i sin verksamhet. Det vill vi nu göra något åt. Idrott är till för alla. En annan målgrupp som är oerhört viktig att inkludera är barn och ungdomar så att cricket etableras i Sverige och att alla får ta del av den fantastiska sport som cricket är. Följande projekt har varit sökbara Tjejlyftet samt Barn och ungdomslyftet.

Olika former av cricket för att rekrytera och behålla medlemmar,

Traditionell cricket passar inte alltid och inte alla. Med aktivitetslyftet och cricketfilm så kan ni utveckla och motivera till olika former av cricket. Aktivitetslyftet och Cricketfilmen har varit sökbara projekt.

Anläggningar som är anpassade för barn och ungdomar samt tjejer

Klubbar som regelbundet bedriver barn- och ungdomsverksamhet kan söka bidrag till förbättrade möjligheter så att anläggningen anpassas för just denna målgrupp

Tränar och ledarkompetens

Tränare/ledare som går utbildning genom SISU, distrikt, SCF eller annan av SCF godkänd utbildning ska förening kunna söka pengar för att subventionera kostnader för detta om detta gynnar föreningens arbeta med barn och ungdomar.

Under året 2019 har det varit totalt 32 föreningar som sökt idrottslyftprojekt. Total har det inkommit 36 ansökningar inom området Inkluderande cricket och SCF har beviljat 23 unika projekt och betalat ut totalt 219 000 kr. Inom projektområdet Olika former av cricket har SCF stöttat 11 projekt och delat ut 24 000 kr. Det totala ansökta beloppet för 2019 är mycket högre än den tilldelning som SCF har fått från RF.

En projektgrupp bestående av Carolina Mellberg, Carolina Håkansson samt Erika Öhrling har hanterat samtliga ansökningar. För att det inte skulle uppstå någon jävsituation beslutades att enbart kanslipersonal skulle ingå i projektgruppen och inga från styrelsen. Projektgruppen har arbetat utifrån kriterierna uppsatta i Idrottslyftets ABC. Idrottslyftets ABC är framtagna av RF och riktlinjer som samtliga SF behöver förhålla sig till.

Genomförande av Idrottslyft-projekt

För att lyckas med projektet är det viktigt att de finns en tydlig och väl genomarbetad projektplan. Regelbunden avstämning för att se att projektet utvecklas som det är tänkt eller om det finns behov att göra förändringar.

Projekten skall dokumenteras med bilder och filmer, för att det på ett enkelt sätt skall kunna förmedlas och för att sprida erfarenheter samt effekter av projektet.

Återrapportering av projektet lämnas in till förbundet efter avslutat projekt, senast 31 januari 2020. Återrapporten fylls i och skickas in via Idrott Online. Samtliga kostnader skall redovisas med godkända kvitton. Det är en fördel att återrapportera projektet så snart det är avslutat så att projektet fortfarande är färskt i mittet.

Eftersom tidigare års återrapporter varit bristfälliga är nu SCF hårt granskade av RF. För att SCF skall få fortsatt tilldelning av idrottsmedel behöver vi vara extra noga med vår redovisning av idrottsmedel 2019.

För att få stöd och hjälp kring framtida ansökningar eller pågående projekt kontakta SCF:s klubbutvecklare Erika Örling på This is a mailto link eller 076-695 39 36

1 maj öppnas möjligheten att ansöka om bidrag från Idrottslyftet 2019.

Mer om idrottslyftet 2019 kan ni läsa här>>>

Uppdaterad: 15 FEB 2019 13:20 Skribent: Nida Ali
Epost: Adressen Gömd

            Kontakta/Följ oss

 Våra föreningar och cricketplaner 

 

Postadress:
Svenska Cricketförbundet
P.O Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Svenska Cricketförbundet, Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:
Tel: 086996090
E-post: This is a mailto link