Hoppa till sidans innehåll

Årsmötet är framflyttat

20 MAR 2020 13:17
I dessa osäkra tider och som en försiktighetsåtgärd beklagar SCF styrelse att vi måste informera alla våra medlemmar att årsmötet måste flyttas till den 26:e september 2020. Detta beslut har stämts av och kommunicerats med RF.
  • Uppdaterad: 20 MAR 2020 13:17

Vi befinner oss i en väldigt turbulent och instabil tillvaro i Sverige och i övriga världen pga. Covid-19.
Situationen har ändrats i många länder och speciellt i Sverige från att i början av veckan vara näst intill inga restriktioner till att i onsdags och torsdags ändras till märkbara restriktioner. Det huvudskapliga meddelandet från SCF i och med detta är att vi inte kan förutspå hur utvecklingen kommer att fortskrida, men att vi fortsatt kommer informera våra klubbar så gott vi kan.

Folkhälsomyndigheten agerar kraftfullt för att minimera spridningen av viruset. Idrottsrörelsen, Riksidrottsförbundet (RF) och Folkhälsomyndigheten är tydliga i sina åtgärder och förbjuder event som samlar personer över en viss gräns och uppmanar till att undvika resor till och från större städer.

SCF är noggranna med att följa Folkhälsomyndighetens och RF:s rekommendationer. Vi håller daglig kontakt med RF. SCF genomförde ett extra styrelsemöte den 19:e mars för att utvärdera den uppkomna situationen utifrån RF:s och Folkhälsomyndighetens rekommendationer och vad som ändrats sedan vårt senaste styrelsemöte.

Beslut
I dessa osäkra tider och som en försiktighetsåtgärd beklagar SCF styrelse att vi måste informera alla våra medlemmar att årsmötet måste flyttas till den 26:e september 2020. Detta beslut har stämts av och kommunicerats med RF.

Beslutet grundar sig på tillgänglig information och rekommendationer från regeringen, RF och andra relevanta myndigheter. Samtidigt är vi medvetna om att situationen konstant förändras och att vi kan behöva göra förändringar längre fram.

Bakgrund till beslutet

  • Enligt RF kan ett årsmöte flyttas till ett datum längre fram utifrån extraordinära omständigheter, tex. COVID-19, även om det går emot stadgarna. Se mer information:

https://www.rf.se/coronavirusetochidrottsrorelsen/vanligafragoromcoronavirusochidrott/

  •  Svenska myndigheter rekommenderar att personer inte ska resa till och från större städer. Speciellt Stockholm.

 RF:s observatörer som är inbjudna till SCF:s årsmöte den 28:e mars kommer inte kunna medverka utifrån RF:s rekommendationer.

In English

Background
We are in a very turbulent and volatile time now in Sweden and around the world due to Covid-19. The situation has changed in a large number of countries and especially in Sweden from nearly no restrictions at the beginning of the week to having significant restrictions announced on Wednesday and Thursday. The main message from the SCF here is that we do not know how the situation will develop and but we will continue to monitor the situation and try to inform our member clubs as best we can.

The Swedish national health agency is taking strong actions to minimize the spread of the virus. For sports, RF and Swedish national health agency are clear in their actions and are forbidding events to be held that are over a certain size and also recommending not to traveling to and from major cities.

SCF is strictly following Swedish National Health agency and RF’s recommendations. We are in contact with RF on daily basis. SCF held an extra Board meeting on 19th March to review the situation following the RF and government recommendation and changes since our last Board meeting.

Decision
In these uncertain times and as a precautionary measure the SCF board regret to inform all members that the AGM will be moved to 26th of September 2020. This decision has been aligned and communicated to RF.

The decisions made by the board are based on the information that is available and on the directives of the government, RF and other relevant authorities. At the same time, we are aware that the situation is constantly changing and that we may need to rethink our decision and positions in the soon future.

Rational for decsision:

RF observers who are invited to participate in the AGM on 28th March will not participate due to RF’s recommendation

 

 

Skribent: Helene Lindahl
E-post: This is a mailto link

Kontakta/Följ oss

 

 

Sponsorer

 

 Stöds av

 

 

 

 

                                                                 Så här spelas Cricket

                                                            

 

Postadress:
Svenska Cricketförbundet
P.O Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Svenska Cricketförbundet, Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:
Tel: 086996090
E-post: This is a mailto link