Hoppa till sidans innehåll

Information gällande Corona

16 MAR 2020 12:15
Information från styrelsen gällande Corona (COVID-19)
 • Uppdaterad: 16 MAR 2020 12:15

Förhållningssätt gällande Coronavirus (COVID-19)

Svenska Cricketförbundet följer de råd som kommer från Folkhälsomyndigheten och Riksidrottsförbundet (RF), i syfte att säkerställa att vi agerar på ett korrekt sätt utifrån regeringen och andra folkhälsomyndigheters direktiv.

Säkerhet kring hälsa för spelare, personal, coacher, ledare, familjer och volontärer inom Cricketfamiljen är vårt huvudsakliga mål, vi kommer ta alla nödvändiga åtgärder som behövs för att minska spridningen av coronaviruset.

Som ett resultat av tydliga råd från myndigheter, kommer Svenska Cricketförbundet (SCF) genomföra följande aktiviteter:

 1. Stängning av Svenska Cricketförbundets (SCF) kontor
 • Vi har bett all personal som arbetar för SCF att, om det är möjligt, arbeta hemifrån fram till den 31 mars-2020.
 • Vi har ställt in alla icke nödvändiga resor för all personal under denna period.
 • Vi strävar efter att fullfölja alla externa möten genom telefon-eller videokonferens.
 •  
 1. Skjuta upp alla matcher, träningar och utbildningar som genomförs av Svenska Cricketförbundet

Alla matcher, träningar och utbildningar organiserade av SCF kommer skjutas upp fram till 31 mars-2020

Följande events kommer att ställas in alternativt skjutas upp:

 • ECB level 2 Coachutbildning, som var planerad att genomföras på Bosön 14-15 mars
 • Damernas och U19:s läger, som var planerad att genomföras på Bosön 15 mars
 • U15-Mix inomhus turnering, som var planerad att genomföras i Malmö 21 mars

 

 1. Vi tittar på alternativa lösningar för årsmötet

Årsmötet för Svenska Cricketförbundet är planerat till den 28 mars. Enligt våra stadgar måste mötet hållas innan sista mars.

Eftersom Stockholm har en allmän smittspridning tittar vi på olika möjligheter för att kunna genomföra mötet på ett säkert sätt. Vi har flera olika alternativ som vi tittar på – digitalt, byte av lokal alternativt att skjuta på mötet till ett senare datum.

Vi kommer stämma av med Riksidrottsförbundet (RF) och ge ytterligare information så snart vi har tagit ett beslut.


4. Hantering av oförutsedda händelser gällande ligaspel i sommar.

Sommarligan utomhus är inte planerad att starta förrän i slutet av april. Vi har börjat förbereda oss för ett potentiellt avbrott av ligan utifrån att epidemin fortsätter under säsongen.
Ytterligare information kommer under april.

 1. Råd till klubbarna

Vi är medvetna om att många klubbar har startat sin försäsong med förberedelser och att dessa nu kan bli avbrutna. Vårt råd till er är att:

 • Minska icke nödvändiga resor inom Sverige
  • Undvik resor till områden som är listade av myndigheter som allmän smitta
  • Följ regeringens beslut gällande större sammankomster. Just nu är taket på max 500 deltagare, men det kan komma att ändras. En organisatör som bryter mot detta kan få upp till 6 månaders fängelse. Kontakta polisen om ni behöver råd inför en allmän sammankomst med många deltagare.

Det är upp till varje klubb att ta egna beslut gällande att fortsätta med sina träningar.

 

 1. Råd till spelare, coacher och ledare:

 

 • Om du har symtom liknande influensa, gå inte till träningen. Följ de medicinska råden, ring 1177, stanna hemma i 14 dagar.
 • Om du har en familjemedlem eller anhörig som du är i nära relation till och som har vistats i av myndigheter klassat som epidemi-område, delta inte på träningar och andra event under 14 dagar.
 • Om du eller någon anhörig tillhör en riskgrupp (bakomliggande allvarliga sjukdomar), delta inte på träningar.
 • Var noggrann med hand-hygienen:
 • Dela inte vattenflaska
 • Undvik att äta mat från buffé

 

Vi fortsätter att följa utvecklingen från dag till dag och kommer kontinuerligt förse er med information de kommande veckorna.

 

In English

Statement on Coronavirus (COVID-19) Preparedness

The Swedish Cricket Federation is listening to the advice from Folkhälsomyndiheten and RF to ensure we are fully informed about the pandemic and acting in accordance with the best advice from the government and relevant public health bodies.

The health and safety of players, staff, coaches, families and volunteers within the cricket community is our key priority, and we will take all necessary actions to do our part in limiting the spread of the Coronavirus.

As a result of the clear advice from public authorities, The Swedish Cricket Federation will undertake the following actions:

 1. Close the Swedish Cricket Federation Office
 • We have asked all staff working for the Swedish Cricket federation, wherever possible, to work from home until 31-March-2020.
 • We have cancelled all non-essential travel by staff during this period
 • We will endeavour to fulfil external meetings by phone or video conferencing as appropriate
 1. Postpone all matches, training and education activities organised by the Swedish Cricket Federation

All matches, training and education activities organised by the Swedish Cricket Federation will be postponed until 31-March-2020.

The following events will be cancelled or postponed:

 • ECB L2 Coaching assessment, planned for Bosön 14-15-March
 • Women’s and U19 Camp, planned for Bosön 15-March
 • U15-Mix Indoor tournament, planned for Malmö 21-March
 1. Look for alternative solutions for the Annual General Meeting

The AGM for the Swedish Cricket Federation is planned for 28-March.  According to our constitution we must hold this before the end of March. 

As Stockholm is a highly impacted area we are looking at options available to hold the meeting safely. All options are on the table - whether it is holding it digitally, changing location or postponing the meeting.

We will be listening to RF and will communicate more information to you as soon as plans are formalised.

 

 1. Developing Contingency plans for the Summer Leagues 

The summer outdoor leagues and competitions are not scheduled to start until end-April. We have started planning for potential disruptions to the leagues if the epidemic continues into the season.  More information will be communicated in April.

 1. Advise to clubs

We are aware that many clubs have started their pre-season preparations, and these plans may be disrupted. We advise you to:

 • Reduce non-essential travel within Sweden
 • Avoid travel to tournaments in areas listed by national authorities as epidemic areas.
 • Follow the governments restrictions on holding events.  Just now there is a ceiling of 500 people at any event, but this can change. Organisers can face up to 6 months in jail for breaking this restriction.  Contact the police for advice if you have any intention of holding an event.

At this time, it is a decision for each club to decide on whether to continue holding training.

 1. Advice to Players, Coaches and Leaders:
 • If you have flu like symptoms do not attend training. Follow the advice from medical professionals (ring 1177), stay at home for 14 days.  
 • If you, or a family member you are in close contact with, have visited a country listed as an epidemic area by national health authorities, do not attend training or cricket events for 14 days.
 • If you, or a family member you are in close contact with, are in a group designated as high risk (i.e. elderly or have pre-existing medical condition), do not attend training.
 • Maintain high standards of hand hygiene:

We will continue to actively monitor developments on a day-to-day basis, and provide further updates over the coming weeks.

 

Skribent: Helene Lindahl
E-post: This is a mailto link

Kontakta/Följ oss

 

 

Sponsorer

 

 Stöds av

 

 

 

 

                                                                 Så här spelas Cricket

                                                            

 

Postadress:
Svenska Cricketförbundet
P.O Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Svenska Cricketförbundet, Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:
Tel: 086996090
E-post: This is a mailto link