Hoppa till sidans innehåll

Årsmöte 2020 framflyttat till den 26 september


Denna sida kommer att uppdateras löpande med information som berör årsmötet. // This page will be updated continuously with information relating to the AGM.

Vi befinner oss i en väldigt turbulent och instabil tillvaro i Sverige och i övriga världen pga. Covid-19.
Situationen har ändrats i många länder och speciellt i Sverige från att i början av veckan vara näst intill inga restriktioner till att i onsdags och torsdags ändras till märkbara restriktioner. Det huvudskapliga meddelandet från SCF i och med detta är att vi inte kan förutspå hur utvecklingen kommer att fortskrida, men att vi fortsatt kommer informera våra klubbar så gott vi kan.

Folkhälsomyndigheten agerar kraftfullt för att minimera spridningen av viruset. Idrottsrörelsen, Riksidrottsförbundet (RF) och Folkhälsomyndigheten är tydliga i sina åtgärder och förbjuder event som samlar personer över en viss gräns och uppmanar till att undvika resor till och från större städer.

SCF är noggranna med att följa Folkhälsomyndighetens och RF:s rekommendationer. Vi håller daglig kontakt med RF. SCF genomförde ett extra styrelsemöte den 19:e mars för att utvärdera den uppkomna situationen utifrån RF:s och Folkhälsomyndighetens rekommendationer och vad som ändrats sedan vårt senaste styrelsemöte.

Beslut
I dessa osäkra tider och som en försiktighetsåtgärd beklagar SCF styrelse att vi måste informera alla våra medlemmar att årsmötet måste flyttas till den 26:e september 2020. Detta beslut har stämts av och kommunicerats med RF.

Beslutet grundar sig på tillgänglig information och rekommendationer från regeringen, RF och andra relevanta myndigheter. Samtidigt är vi medvetna om att situationen konstant förändras och att vi kan behöva göra förändringar längre fram.

Bakgrund till beslutet

  • Enligt RF kan ett årsmöte flyttas till ett datum längre fram utifrån extraordinära omständigheter, tex. COVID-19, även om det går emot stadgarna. Se mer information:

https://www.rf.se/coronavirusetochidrottsrorelsen/vanligafragoromcoronavirusochidrott/

  •  Svenska myndigheter rekommenderar att personer inte ska resa till och från större städer. Speciellt Stockholm.

 RF:s observatörer som är inbjudna till SCF:s årsmöte den 28:e mars kommer inte kunna medverka utifrån RF:s rekommendationer.

In English

Background
We are in a very turbulent and volatile time now in Sweden and around the world due to Covid-19. The situation has changed in a large number of countries and especially in Sweden from nearly no restrictions at the beginning of the week to having significant restrictions announced on Wednesday and Thursday. The main message from the SCF here is that we do not know how the situation will develop and but we will continue to monitor the situation and try to inform our member clubs as best we can.

The Swedish national health agency is taking strong actions to minimize the spread of the virus. For sports, RF and Swedish national health agency are clear in their actions and are forbidding events to be held that are over a certain size and also recommending not to traveling to and from major cities.

SCF is strictly following Swedish National Health agency and RF’s recommendations. We are in contact with RF on daily basis. SCF held an extra Board meeting on 19th March to review the situation following the RF and government recommendation and changes since our last Board meeting.

Decision
In these uncertain times and as a precautionary measure the SCF board regret to inform all members that the AGM will be moved to 26th of September 2020. This decision has been aligned and communicated to RF.

The decisions made by the board are based on the information that is available and on the directives of the government, RF and other relevant authorities. At the same time, we are aware that the situation is constantly changing and that we may need to rethink our decision and positions in the soon future.

Rational for decsision:

RF observers who are invited to participate in the AGM on 28th March will not participate due to RF’s recommendation

Välkommen till Svenska Cricketförbundets årsmöte!

Plats
Vi välkomnar er precis som förra året till Clarion Hotel Sign som ligger centralt i Stockholm med gångavstånd till Centralen där du hittar anslutning till fjärrtåg, flygbussar till både Arlanda och Bromma Flygplats samt kollektivtrafik.

När? Lördag den 26 september 2020

Var? Clarion Hotel Sign, (Östra Järnvägsgatan 35, Stockholm) Nära Centralstationen.

Ramprogram för årsmöte – lördag den 28 mars 2020

11.30 – 12.45 Registrering av ombud samt lunch

13.00 Mötet öppnas

Årsmöteshandlingar
Föredragningslista
Veksamhetsberättelse 2019 - reviderad
Årsredovisning 2019
Verksamhetsplan med budget 2020
Röstlängd
Styrelsens propositioner och svar på motioner

Valberedningen
Valberedningens nomineringar 

Språk
Årsmötet kommer att hållas på svenska och vi vill förtydliga att personen som föreningen skickar som ombud måste ha goda kunskaper i svenska. Du har dock möjlighet att ställa frågor på engelska under mötets gång.

Vem har rösträtt?
Rösträtt har den föreningen som har beviljats medlemskap minst sju månader före årsmötet och betalat medlemsavgift samt deltagit i det nationella ligaspelet någon gång under de senaste två åren. Föreningen som har rösträtt får skicka en röstberättigad till årsmötet.

Fullmakt
En fullmakt ger en person, också kallad ombud, rätt att utföra handlingar för föreningens räkning som att rösta under årsmötet. Vänligen skanna den påskrivna fullmakten och skicka in till Svenska Cricketförbundets kanslimejl, This is a mailto link senast den 1 mars 2020 och för att vara röstberättigad under årsmöte måste föreningen medta originalet till årsmötesdagen. Fullmakten hittar ni här>>>

Ombud
Ombud är den person som föreningen skickar till årsmötet och som representerar, för talan och har rösträtt för hela föreningen. Det är därför mycket viktigt att det ombud som föreningen skickar har läst alla de årsmöteshandlingar som skickas ut i samband med kallelsen. Fullmakten måste vara påskriven för att ombudet ska vara röstberättigad under förbundsmötet.

Om det valda ombudet får förhinder?
Kontakta Svenska Cricketförbundets kanslimejl This is a mailto link och bekräfta att föreningen valt ett annat ombud. Föreningen önskas meddela namnet på det nya ombudet och vilken förening det gäller samt ha en uppdaterad fullmakt med sig som också är påskriven. Den uppdaterade undertecknade fullmakten måste medtas till årsmötet annars är ombudet inte röstberättigat.

Resa
För dig som är ombud så kan du söka ersättning hos SCF för din resa. Reseersättning är som förra året på 300 kr betalas och efter årsmötet kan föreningen be om att få ersättningen utbetald.

Blankett för reseersättning

 

Håll er även uppdaterade om årsmöte här:

Hemsida: www.swedishcricket.org

Facebook: @svenskacricketförbundet Twitter: @swedish_cricket

 

Vänliga hälsningar,

Svenska Cricketförbundet

Uppdaterad: 23 DEC 2019 10:25 Skribent: Lena Lindahl
Epost: This is a mailto link

Kontakta/Följ oss

 

 

Sponsorer

Newbery Offical Ball Advert

 

 Stöds av

 

 

 

 

 

 

Postadress:
Svenska Cricketförbundet
P.O Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Svenska Cricketförbundet, Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:
Tel: 086996090
E-post: This is a mailto link