Hoppa till sidans innehåll

Disciplinärenden


Svenska Cricketförbundets Disciplinkommittée hanterar disciplinärenden för alla organiserade cricket- och matchaktiviteter i Svenska Cricketförbundets regi. Disciplinkommitén är helt oberoende från Svenska Cricketförbundets styrelse och alla anmälningar och kommunikation kring ärenden ska ske direkt med Disciplinkommittén.

Svenska Cricketförbundets kansli är administrativt stöd åt kommittéen.

Anmälningar och all kommunikation kring disciplinärenden ska ske via This is a mailto link 

Anmälan och handläggningen av ett disciplinärende

Anmälan
Om en medlem bedömer att ett regelbrott skett och vill göra en anmälan till Svenska Cricketförbundet ska anmälan göras direkt till Disciplinkommitén (inte till SCF:s styrelse).

En anmälan sker genom att fylla i Written Report Form (obligatoriskt) vilken ska mailas till:
This is a mailto link

Written Report Form hittar ni här>>>

Hantering


Varje ärende tilldelas ett unikt ärendenummer (2017/X), detta ärendenummer ska användas vid all korrespondens i ärendet.

Disciplinkommittén kommer inhämta fakta och information från berörda parter i anmälan inför sitt ställningstagande.

Ärendehanteringen följer SCF Disciplinary Procedures samt övriga styrande dokument vad gäller regler och bestraffningsskalor.

Beslut och bestraffning

Disciplinkommittén kommer meddela berörda klubbar/medlemmar utfallet av anmälan inklusive eventuell bestraffning direkt till de inblandade parterna.

Styrande dokument och Written Report Form

SCF Written Report Form - Dokument
SCF Disciplinary Procedure - Dokument
SCF Disciplinary Committee Charter - Dokument
SCF Code of Conduct - Dokument
SCF 2018 League Rules and Playing Condationes  Dokument

Överklagan

Att överklaga ett beslut om bestraffning (enligt Riksidrottsförbundets stadgar kapitel 14)

Här hittar ni information om hur ni överklagar ett beslut som fattats av disciplinkommittén.

HUR MAN ÖVERKLAGAR BESLUTET

Var överklagas beslutet?

Beslutet kan överklagas hos Riksidrottsnämnden (RIN), Box 11016, 100 61 Stockholm

Inom vilken tid ska beslutet överklagas?

Överklagandet ska ha inkommit till RIN senast inom tre veckor från den dag beslutet meddelats.

Vem får överklaga?

Överklagandet får, om inte annat sägs, överklagas av såväl anmälande som bestraffad part.

Överklagandets innehåll

Ett överklagande måste vara skriftligt och undertecknas av behörig person (anmälaren eller den anmälde). Ange också adress, telefonnummer, email och eventuellt faxnummer i skrivelsen.

I överklagandet ska anges:

· vilket ärendet och beslut som överklagas

· den ändring som yrkas i Svenska cricketförbundets disciplinkommittés beslut

· grunderna (skälen) för överklagandet och i vilket avseende Svenska cricketförbundets disciplinkommittés beslut är oriktigt enligt er uppfattning

· ev. bevis som åberopas (ex. vittnesintyg)

Övrigt

För överklaganden av beslut som inte är bestraffningsärenden utan faller inom RF:s stadgar kapitel 15, ska eventuell överklagande ske enligt rutiner i samma kapitel


Läs mer om Riksidrottsnämnden (RIN) här>>>

Uppdaterad: 27 APR 2018 14:02 Skribent: Marcus Hellqvist
Epost: Adressen Gömd

            Kontakta/Följ oss

 Våra föreningar och cricketplaner 

 

Postadress:
Svenska Cricketförbundet
P.O Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Svenska Cricketförbundet, Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:
Tel: 086996090
E-post: This is a mailto link