Hoppa till sidans innehåll

Disciplinärenden


Disciplinnämnden övertar Svenska Cricketförbundets styrelses befogenheter som bestraffningsmyndighet enligt 14 kap Riksidrottsförbundets stadgar.

Disciplinnämnden är helt oberoende från Svenska Cricketförbundets styrelse och alla anmälningar och kommunikation kring ärenden ska ske direkt med Disciplinnämnden. Svenska Cricketförbundets kansli är administrativt stöd åt Disciplinnämnden.

Anmälningar och all kommunikation kring disciplinärenden ska ske via vårt ärendehantering system. 


Anmälan och handläggningen av ett disciplinärende

Anmälan
Om en medlem bedömer att ett regelbrott skett och vill göra en anmälan till Svenska Cricketförbundet ska anmälan göras direkt till Disciplinnämnden.

Hantering

Varje ärende tilldelas ett unikt ärendenummer (2017/X), detta ärendenummer ska användas vid all korrespondens i ärendet.

Disciplinkommittén kommer inhämta fakta och information från berörda parter i anmälan inför sitt ställningstagande.

Ärendehanteringen följer SCF Disciplinary Procedures samt övriga styrande dokument vad gäller regler och bestraffningsskalor.

Beslut och bestraffning

Disciplinkommittén kommer meddela berörda klubbar/medlemmar utfallet av anmälan inklusive eventuell bestraffning direkt till de inblandade parterna.

Överklagan

Att överklaga ett beslut om bestraffning (enligt Riksidrottsförbundets stadgar kapitel 14)

Här hittar ni information om hur ni överklagar ett beslut som fattats av disciplinkommittén.

HUR MAN ÖVERKLAGAR BESLUTET

Var överklagas beslutet?

Beslutet kan överklagas hos Riksidrottsnämnden (RIN), Box 11016, 100 61 Stockholm

Inom vilken tid ska beslutet överklagas?

Överklagandet ska ha inkommit till RIN senast inom tre veckor från den dag beslutet meddelats.

Vem får överklaga?

Överklagandet får, om inte annat sägs, överklagas av såväl anmälande som bestraffad part.

Överklagandets innehåll

Ett överklagande måste vara skriftligt och undertecknas av behörig person (anmälaren eller den anmälde). Ange också adress, telefonnummer, email och eventuellt faxnummer i skrivelsen.

I överklagandet ska anges:

· vilket ärendet och beslut som överklagas

· den ändring som yrkas i Svenska cricketförbundets disciplinkommittés beslut

· grunderna (skälen) för överklagandet och i vilket avseende Svenska cricketförbundets disciplinkommittés beslut är oriktigt enligt er uppfattning

· ev. bevis som åberopas (ex. vittnesintyg)

Övrigt

För överklaganden av beslut som inte är bestraffningsärenden utan faller inom RF:s stadgar kapitel 15, ska eventuell överklagande ske enligt rutiner i samma kapitelUppdaterad: 27 APR 2018 14:02 Skribent: Marcus Hellqvist
Epost: Adressen Gömd

Kontakta/Följ oss

 

 

Sponsorer

 

 Stöds av

 

 

 

 

                                                                 Så här spelas Cricket

                                                            

 

Postadress:
Svenska Cricketförbundet
P.O Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Svenska Cricketförbundet, Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:
Tel: 086996090
E-post: This is a mailto link